Zamawiający: Inwestor prywatny

Faza opracowania: Koncepcja konkursowa

Powierzchnia całkowita: 71 191 m2

Data opracowania: 30.09.2021

Autorzy: Sebastian Tabędzki, Łukasz Lautsch, Artur Wieliczko,

Głównym założeniem projektowanego osiedla mieszkaniowego w Łodzi było stworzenie przyjaznej, bezpiecznej, zielonej przestrzeni dla potrzeb komfortowego życia mieszkańców osiedla. Współczesna forma budynków stanowić ma nowy standard estetyczny i jakościowy dla przyszłej zabudowy w okolicy.

Projektowane osiedle ze względu na skalę zostało podzielone na zamknięte i półotwarte kwartały zabudowy, które stanowić będą przestrzeń do tworzenia mniejszych społeczności. Trzy zamknięte kwartały zlokalizowano od wchodu, tworząc pierzeję ulicy, izolują osiedle od ruchu ulicznego. Kwartały półotwarte zlokalizowane od zachodu, zostały uformowane na kształt litery „C” i „L” tak aby maksymalnie izolowały od linii kolejowej. Dodatkowym izolatorem strony wschodniej osiedla jest istniejąca zieleń wysoka, której znaczną część planuje się pozostawić i poddać pielęgnacji. Spoiwem pomiędzy zamkniętymi i półotwartymi kwartałami jest Aleja Spacerowa stanowiąca kręgosłup całego założenia. Wejście na Aleję zaprojektowano od strony południowej w najwęższym jej punkcie, zapraszając niejako mieszkańców do dalszej wędrówki w głąb osiedla poprzez subtelne otwarcie urbanistyczne ku północy. Aleja Spacerowa planowana jest jako osiedlowe centrum – przestrzeń rekreacji i wypoczynku, kontemplacji, zróżnicowanych placów zabaw, zaaranżowanej zieleni niskiej i wysokiej.