Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Faza opracowania: Koncepcja konkursowa

Powierzchnia całkowita: 34 420 m2

Data opracowania: 06.2022

Projektant Generalny: Sebastian Tabędzki

Zespół projektowy: Łukasz Lautsch, Adam Krupa, Ewa Mucha, Artur Wieliczko

Projektowana Akademia Muzyczna została zaprojektowani jako kampus stanowiący wydzieloną z tkanki miejskiej przestrzeń publiczną, dostosowaną do potrzeb studentów. Układ budynków jest kompozycją wykorzystującą niepodważalny atut działki, jakim jest istniejący drzewostan. Projekt zakłada umieszczenie każdej z jednostek w osobnym, niezależnym budynku. Budynki wkomponowano tak aby zachować najbardziej wartościowe drzewa i pomniki przyrody, uwalniając jednocześnie jak największa część działki pod tereny zielone. Układ i wzajemne relacje pomiędzy budynkami tworzą przestrzenie zapraszające użytkownika do spędzania w nich wolnego czasu, ćwiczeń i nauki samodzielnej. Ruch między poszczególnymi wydziałami jest swobodny a ogólny charakter założenia sprzyja integracji i współpracy ogólno – studenckiej.

Wyraźnie wyodrębniono funkcjonalne strefy: miejską-koncertową oraz akademicką. Wszystkie Sale koncertowe powiązane są z miastem i łączą się bezpośrednio z istniejącą i przyszłą przestrzenią ulic i placów. Wejścia do budynków wydziałów zorganizowano niejako z drugiej stron. W tym celu wykorzystano istniejący układ komunikacyjny, któremu nadano charakter pieszo – jezdny. W ten sposób aktywność koncertowa zyskała możliwość oddzielenia od aktywności studenckiej. Sale koncertowe mogą funkcjonować niezależnie od uczelni, a przepływ ruchu między obiema strefami jest swobodny.