Zamawiający: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

Faza opracowania: Koncepcja konkursowa

Powierzchnia całkowita: 3 980 m2

Data opracowania: 30.06.2020

Autorzy: Sebastian Tabędzki, Łukasz Lautsch, Paweł Kinsner

Nagroda: wyróżnienie honorowe w konkursie